Moviment Educatiu Sistèmic (MES)

MES (Moviment Educatiu Sistèmic), és una Associació que gestiona i promou activitats vinculades al món educatiu i social, especialment formacions per a professionals que volen conèixer la perspectiva sistèmica per incorporar-la al seu àmbit d’intervenció professional, i alhora comporta un procés de transformació personal. A través de l’Associació, que és una entitat sense ànim de lucre, també es dóna cobertura a totes les activitats públiques i gratuïtes que es realitzen des de la Xarxa de Pedagogia Sistèmica de Catalunya (Grups de Treball, Presentació d’Experiències d’Aplicació de la PS, Trobades d’Escoles Sistèmiques, un programa que anomenem MES_Recerca…)

Aquí podeu consultar algunes de les formacions que des de l’Associació oferim actualment.

Al web del Moviment Educatiu Sistèmic trobareu més informació.

Primer curs de la formació Pedagogia Sistèmica Multidimensional

L’objectiu del primer curs de la formació és consolidar les bases d’aquest enfocament pedagògic i d’acompanyament: referències de la teoria de la comunicació humana i de la teoria general de sistemes, del paradigma de la complexitat, juntament amb aquesta perspectiva multidimensional emergent, les múltiples intel·ligències, les neurociències, la neurobiologia i la física quàntica, així com l’aplicació dels ordres de l’amor en tots els àmbits i vincles dels sistemes educatius i professionals. També suposa un treball personal, tant a nivell biogràfic com de reubicació en el propi sistema familiar, i un aprenentatge profund del maneig del món emocional, així com eines de contenció emocional per als alumnes i persones amb les que s’intervé.

A qui va dirigida: A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials… d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants i famílies, en contexts diversos.

Aquí podeu descarregar la informació dels llocs i dies en què realitzem aquesta formació el proper curs 2019-2010

Segon nivell de la formació d’especialista en pedagogia sistèmica

Aquesta formació de segon nivell de Pedagogia Sistèmica seguirà aprofundint en el treball personal iniciat en el primer nivell, amb un format més específic per les temàtiques que es tractaran, dirigides a consolidar un canvi de mirada profunda, acompanyades de les seves corresponents eines d’aplicació en els diferents àmbits professionals a les que va adreçada: moviments sistèmics amb objectes, PNL, coaching, eneagrama, consciència corporal… Al seu torn, seguiran desenvolupant-se les actituds per fer un bon acompanyament, que es deriven de la perspectiva sistèmica, en bona part dels ordres de l’ajuda amb un ampli abast i que formaran part troncal del recorregut d’aquesta proposta formativa. Paral·lelament cadascú/na anirà desenvolupant un treball d’aplicació pràctica en el propi àmbit professional, del que se’n farà un seguiment al llarg dels diferents mòduls i que es presentarà en el residencial de finalització de la formació.

A qui va dirigida: A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials… d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts diversos, tanmateix a pares i mares que volen aprofundir en les seves funcions parentals en relació a llurs fills i filles. Cal haver fet el primer nivell de la formació: Fonaments de la Pedagogia Sistèmica

Aquí podeu descarregar la informació dels llocs i dies en què realitzem aquesta formació el proper curs 2019-2010

Tallers vivencials de pedagogia sistèmica

La intenció dels tallers és oferir grans experiències d’aplicació pràctica en petites dosis d’activitats d’aprenentatge vivencials perquè la gent estigui cada vegada més preparada per aplicar la mirada sistèmica, treballar amb les eines que se’n deriven, i seguir aprenent i avançant en l’acompanyament dels processos
d’aprenentatge, de les persones i de la vida.

Les trobades dels Grups de Treball de la Xarxa de Pedagogia Sistèmica de Catalunya ens permeten mantenir-nos connectats, compartir i crear sinèrgies, i d’alguna manera sentir que formem part d’alguna cosa més gran. Des de la confiança i el respecte, els grups són espais de reflexió; espais on es comparteixen vivències, inquietuds, dificultats, es generen imatges i possibilitats de solució. Cada grup funciona de manera autònoma i té diferents dinàmiques de treball. A més, formar-ne part permet conèixer-nos i crear una ampla xarxa de relacions i d’aprenentatge.

Aquí podeu descarregar la informació dels llocs i dies en què realitzem aquesta formació el proper curs 2019-2010

Introducció al coaching educatiu

El coaching educatiu aporta eines útils i poderoses per desenvolupar les funcions que corresponen al professorat amb el nou model de treball per competències, concretament, ajuda a fomentar les competències personals i socials. Ens preguntarem: Com portar a les tutories i a les aules la comprensió sistèmica d’un aula ,d’un claustre o d’una família? Quins són els missatges verbals i no verbals que faciliten el desenvolupament i l’aprenentatge del nostre alumnat?

Com estructurem converses transformadores? Com ens pot ajudar la PNL a realitzar intervencions estratègiques en la nostra feina a l’aula a les tutories o als altres professionals de l’educació? Què és un tutor-coach? De quina manera pot exercir el professorat el seu lideratge? Com arribar a ser més creatius en la nostra feina? Com acompanyar persones amb risc d’exclusió social? Com ajudar a crear converses orientades a reconèixer el potencial de les persones?

Aquí podeu descarregar la informació dels llocs i dies en què realitzem aquesta formació el proper curs 2019-2010

Tallers monogràfics per ampliar la mirada sistèmica

Aquests tallers monogràfics estan pensats com a referents teòrics i metodològics que permetin ampliar els objectius i continguts treballats en les formacions de Pedagogia Sistèmica, enguany treballarem tres accions metafòriques que generen canvis personals: el viatge de l’heroi, els moviments sistèmics i el teatre terapèutic.

Prevenció familiar de les addiccions. Una mirada sistèmica a l’adolescència